Set as Home Add Collection

ICAYS 2018

Current Location: HOME ICAYS 2018 Committees

Committees

Steering committee

Chairman

Prof.  Haijun Huang Vice-president and Dean of the graduate school of Beihang  University)

Members

Prof.  Deyu Li

Prof.  Guiping Lin

Dr.  WenWen Wang

Prof.  Junfeng Li

Prof.  Yiting Zhang

   

Prof.  Chuiqian Kong

Academic Committee

Chairman

Academician  LEE Chun-Hian

Academician  Jun Wang

Members

Prof.  Dongsheng Wen

Prof.  Chao Yang

Prof.  Jinwu Xiang

Prof.  Yufeng Xing

Prof.  Zuojun Shen

Prof.  Qingyun Wang

Prof.  Yuexi Xiong

Prof.  Luhui Li

Prof.  Zhichun Yang

Prof.  Pinqi Xia

Prof.  Bruce Jolly

Prof.  Hardalupas

Prof.  Chao-Kang Feng

Prof.  Yi-Ren Wang

Prof.  Jiyun Lee

Prof.  Jose Herskovits

Prof.  Jinglei Yang

Prof.  Larry Li

Prof.  Ing.habil.llia Roisman

Prof.  Suad Jakirlic

Prof.  Jinjun Wang

Prof.  Yong Huang

Prof.  Mao Sun

Prof.  Luming Li

Prof.  Susan Ying

Prof.  Bing Wang

Prof.  Xiangyu Hu

Prof.  Aleksey Viktorovich Ivchenko

Prof.  Christopher Chao

   

Youth Committee

Members

Prof.  Rui Bao

Prof.  Zhiqiang Wan

Prof.  Meng Liu

Prof.  Yuli Chen

Dr.  Dianzi Liu

Prof.  Zhenxun Gao

Prof.  Daochun Liu

Dr.  Yang Yu

Dr.  Qi Gao

Prof.  Hu Liu

Prof.  Leiting Dong

Dr.  Liguo Sun

Dr.  Hengdong Xi

   

Organizing Committee

Chairman

Prof.  Rui Bao

Dr.  Xiaodong Song

Members

Prof.  Chongwen Jiang

Dr.  Tianxiang Hu

Dr.  Xiaobin Shen

Prof.  Bing Wang

Dr.  Yinghua Liang

   

Executive Committee

Chairman

Prof.  Yinghua Liang

Members

Prof.  Bing Wang

Dr.  Tianxiang Hu

Jinxin  Deng

Jingze  Zhou

Ning  Wei

Ya  Wang

Dr.  Xiaobin Shen

Yixing  Qian

Yuxue  Guo

   

E-mail:

        ICAYS@buaa.edu.cn (For English)

        ICAYS_Chinese@buaa.edu.cn (For Chinese)

Tel:

        +86 176 1079 5896 (For Chinese)

            Only available during 8 am to 6 pm in Beijing Time (0 am to 10 am in GMT)

        +86 176 1083 0680 (For English)

            Only available during 8 am to 6 pm in Beijing Time (0 am to 10 am in GMT)

Address:

        Beihang University, NO. 37 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing, China


Copyright © 2018 ICAYS. All rights reserved.