Set as Home Add Collection

ICAYS 2016

Current Location: HOME PREVIOUS ICAYS 2016 Committees

Committees

Steering committee

Chairman:

Prof.  Haijun Huang Vice-president and Dean of the graduate school of Beihang  University)

Members:

Prof.  Xiaowu Chen

Prof.  Deyu Li

Dr.  Wenwen Wang

Prof.  Guiping Lin

Prof.  Junfeng Li

Prof.  Yiting Zhang

Prof.  Chuiqian Kong

 

Academic Committee

Chairman:

Academician  Chunxuan Li

Academician  Jun Wang

Members:

Prof.  Dongsheng Wen

Prof.  Chao Yang

Prof.  Jinwu Xiang

Prof.  Yufeng Xing

Prof.  Zuojun Shen

Prof.  Qingyun Wang

Prof.  Yuexi Xiong

Prof.  Luhui Li

Prof.  Zhichun Yang

Prof.  Pinqi Xia

Prof.  Bruce Jolly

Prof.  Hardalupas

Prof.  Jiyun Lee

Prof.  Jose Herskovits

Prof.  Jinglei Yang

Prof.  Larry Li

Prof.  Ing.habil.llia Roisman

Prof.  Ing.habil.Suad Jakirlic

Prof.  Jinjun Wang

Prof.  Yong Huang

Prof.  Mao Sun

Prof.  Luming Li

Prof.  Susan Ying

Prof.  Xiangyu Hu

Prof.  Aleksey Viktorovich Ivchenko

 

Prof.  Christopher Chao

Youth Committee

Members:

Prof.  Zhiqiang Wan

Prof.  Rui Bao

Prof.  Zaoyang Guo

Prof.  Yuli Chen

Dr.  Meng Liu

Dr.  Qi Gao

Dr.  Yang Yu

Dr.  Daochun Li

Dr.  Dianzi Liu

Prof.  Hu Liu

Prof.  Leiting Dong

Dr.  Liguo Sun

Dr.  Hengdong Xi

 

Organizing Committee

Chairman:

Dr.  Xiaodong Song

Members:

Dr.  Chongwen Jiang

Dr.  Tianxinag Hu

Dr.  Bing Wang

Prof.  Junqiang Bai

Dr.  Xiaobin Shen

 

Dr.  Zhongye Wang

Executive Committee

Chairman:

Dr.  Chongwen Jiang

Members:

Dr.  Bing Wang

Dr.  Tianxinag Hu

Xiaoqi  Li

Zhibin  Lv

Huixing  Lin

Dr.  Xiaobin Shen

Xianglin  Zhang

 

E-mail:

        ICAYS@buaa.edu.cn (For English)

        ICAYS_Chinese@buaa.edu.cn (For Chinese)

Tel:

        +86 176 1079 5896 (For Chinese)

            Only available during 8 am to 6 pm in Beijing Time (0 am to 10 am in GMT)

        +86 176 1083 0680 (For English)

            Only available during 8 am to 6 pm in Beijing Time (0 am to 10 am in GMT)

Address:

        Beihang University, NO. 37 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing, China


Copyright © 2018 ICAYS. All rights reserved.